Η άυλη συνταγογράφηση ενεργοποιείται από την νέα ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης. Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία όπου οι συνταγές εκδίδονται ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται η έντυπη μορφή. Φαρμακευτική αγωγή για χρόνια νοσήματα, όπως αρτηριακή υπέρταση και σακχαρώδης διαβήτης, συνταγογραφούνται και αποστέλλεται ψηφιακά στον ασθενή. Δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των ασθενών στο ιατρείο.

Από την μεριά του ασθενούς απαιτείται η ενεργοποίηση της υπηρεσίας στην νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Στην κατηγορία <<Υγεία και Πρόνοια>> διαλέγει τον <<Φάκελο υγείας>> και στην συνέχεια την <<Άυλη συνταγογράφηση>> ( πατήστε εδώ gov.gr ). Εισέρχεται με τους κωδικούς taxisnet και δηλώνει αριθμό κινητού τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο ασθενής μετά έρχεται  σε επικοινωνία με τον ιατρό που τον παρακολουθεί και τον πληροφορεί ότι έχει ενεργοποίηση την άυλη συνταγογράφηση. Αφού πραγματοποιηθεί η συνταγογράφηση, ο ασθενής θα λάβει έναν κωδικό με τον οποίο θα μπορεί πάρει τα φάρμακα από το φαρμακείο.

Χρειάζεται προσοχή στη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Όπως διευκρινίζεται και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, η άυλη συνταγογράφηση αποτελεί κομμάτι της ιατρικής επίσκεψης. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει το νέο σύστημα άυλης συνταγογράφησης να θεωρείται ως παραγγελία φαρμάκων.

Ο γιατρός δεν είναι υποχρεωμένος να συνταγογραφήσει σε ασθενή αν δε τον γνωρίζει και δεν τον έχει εξετάσει. Οι ασθενείς δεν μπορούν να απαιτούν έκδοση άυλης συνταγής και κατόπιν να εξεταστούν από τον ιατρό. Διευκολύνει τους χρόνια πάσχοντες, η αγωγή των οποίων δεν αλλάζει συχνά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο θεράπων ιατρός έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης υγείας του ασθενούς. Και τελευταίο, δε σημαίνει ότι η υπηρεσία είναι δωρεάν. O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει:

  • Αν ο γιατρός είναι συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, τότε θα εφαρμοστούν οι κανόνες που ίσχυαν μέχρι τώρα (πλαφόν των 200 επισκέψεων).
  • Αν ο γιατρός είναι απλά πιστοποιημένος στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή ολοκληρωθεί το πλαφόν, τότε η επίσκεψη θεωρείται ιδιωτική και μπορεί να υπάρξει χρέωση η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την έκδοση του ανάλογου φορολογικού παραστατικού.