Άρθρο για τους πολύποδες παχέος εντέρου. Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ