Αρτηριακή υπέρταση

2019-12-20T12:15:14+00:00

Αρτηριακή υπέρταση ονομάζεται η υψηλή αρτηριακή πίεση του αίματος. Είναι μια κατάσταση που χρήζει άμεσης ιατρικής φροντίδας, διότι σχετίζεται με σοβαρές επιπλοκές στην υγεία. Αποτέλεσμα της αρτηριακής υπέρτασης είναι η εντατικότερη εργασία της καρδιάς για