Λοιμώξεις αναπνευστικού

2023-02-02T14:23:17+00:00

Οι λοιμώξεις αναπνευστικού μπορεί να οφείλονται είτε σε ιούς είτε σε μικρόβια και αφορούν καταστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν τον κανονικό ρυθμό της αναπνοής. Το αναπνευστικό σύστημα χωρίζεται στο ανώτερο, το οποίο ξεκινά από τους