Ουρικό οξύ

2023-02-02T14:23:18+00:00

Το ουρικό οξύ είναι ουσία που παράγεται από τον ίδιο τον οργανισμό μέσω της διάσπασης των πουρινών. Οι πουρίνες λαμβάνονται μέσω ορισμένων τροφών ή παράγονται από τον ίδιο τον οργανισμό. Όταν το ουρικό οξύ δημιουργηθεί