Ουρικό οξύ

2019-12-20T12:14:38+00:00

Το ουρικό οξύ είναι ουσία που παράγεται από τον ίδιο τον οργανισμό μέσω της διάσπασης των πουρινών. Οι πουρίνες λαμβάνονται μέσω ορισμένων τροφών ή παράγονται από τον ίδιο τον οργανισμό. Όταν το ουρικό οξύ δημιουργηθεί