Αναιμία

2019-12-20T12:19:18+00:00

Αναιμία είναι η παθολογική κατάσταση στην οποία ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα είναι μικρότερος από τον φυσιολογικό, με αποτέλεσμα την μειωμένη ύπαρξη αιμοσφαρίνης. Η αιμοσφαιρίνη είναι πρωτεϊνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων και μεταφέρει οξυγόνο